04-ความสามารถเด่นๆ

ในหัวข้อนี้ ผมก็จะเขียนถึงความสามารถเด่นๆของแต่ละอาชีพนะครับ

ซึ่งก็จะเขียนตามเอาแบบที่ผมชอบอีกนั่นแหละครับ ปะ ไปเริ่มกันเลย