Final Fantasy Tactics the War of the Lions (for android)

Final Fantasy Tactics the War of the Lions (for android)

ผมเล่น แล้วก็อธิบายตามแบบฉบับของผมนะครับ ไม่เน้นสาระแบบครอบคลุม แต่จะเน้นตามแบบที่ผมชอบ 

หากใครต้องการสาระแบบครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด คงต้องหาที่อื่นแล้วล่ะครับ อิอิ