Ohter‎ > ‎

Gacha World

ตารางข้อมูลเล็กๆน้อยๆ ของตัวละครในเกม Gacha World ครับ 
ผิด-ถูก ประการใดบ้างก็ไม่รู้ เพราะทำขึ้นตามความรู้ที่มีครับ (อัพเดทเมื่อเดือน 10 ปี 2559)