บทความตามอ่าน

หากสนใจลงบทความ สามารถติดต่อได้ที่อีเมล tonpopton@gmail.com 
บทความธรรมดา ยินดีลงให้ ฟรี
บทความที่แสวงหาผลกำไร บทความละ 300-600 บาท หรือจ่ายผ่าน paypal ที่ราคา 10-20$
โดยบทความจะลงทิ้งไว้ตลอด ไม่ลบออกครับ