002 _ Final Fantasy Tactics the War of the Lions (for android)

Final Fantasy Tactics the War of the Lions (for android)

ผมเล่น แล้วก็อธิบายตามแบบฉบับของผมนะครับ 
ไม่เน้นสาระแบบครอบคลุม แต่จะเน้นตามแบบที่ผมชอบ 
หากใครต้องการสาระแบบครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด คงต้องหาที่อื่นแล้วล่ะครับ อิอิ